Sylikon dociskowy listwy Hacona V/I-820

Sylikon dociskowy, bezpieczeństwa listwy zgrzewającej Hacona V-820 i Hacona I-820

HA 003-842 – sylikon dociskowy dolnej listwy zgrzewającej
HA 003-847 – sylikon dociskowy górnej listwy zgrzewającej