Sylikon dociskowy listwy Hacona V/I-620

HA 003-841 sylikon dociskowy, bezpieczeństwa listwy zgrzewającej Hacona V-620 i Hacona I-620

HA 003-841 – sylikon dociskowy dolnej listwy zgrzewającej V/I-620
HA 003-846 – sylikon dociskowy górnej listwy zgrzewającej V/I-620