Owijarki poziome

Urządzenia pozwalają na zabezpieczenie lub zgrupowanie grupy produktów poprzez poziome owinięcie folią stretch.

Owijarki poziome, horyzontalne posiadają trzy tryby pracy:
– automatyczny, przystosowany do wpięcia w linię produkcyjną
– półautomat, uruchamiany pedałem, z pełną funkcjonalnością automatu
– manual, ręcznie uruchamiany i prowadzony proces owijania
Owijarki poziome, horyzontalne różnią się pomiędzy sobą średnicą wewnętrzną pierścienia, po którym porusza się głowica owijająca folią.
Wielkość pierścienia owijarki określa minimalny i maksymalny wymiar produktu lub grupy produktów.

Owijarki poziome, horyzontalne posiadają również wiele dodatków, które dostosowuje się do faktycznych potrzeb przyszłych Klientów.

MOŻLIWOŚCI OWIJANIA SPIRALNEGO W POZIOMIE

Sposób wykonania zabezpieczenia produktów jest identyczny dla każdego rodzaju urządzenie [automatyczne, półautomatyczne lub manualne] z tą różnicą, że w owijarkach automatycznych i półautomatycznych operator ustala program i urządzenie wykonuje zadania a w urządzeniach owijających folię w poziomie manualnych operator musi własnoręcznie przesuwać produkt tak aby osiągnąć poniży sposób owijania.
Bypass.
Owinięcia wzmocnione początku i końca ładunku.
Owinięcia wzmocnione początku, środka i końca ładunku.
Owinięcia wzmocnione początku i końca ładunku oraz owinięcie całości.
Owinięcia wzmocnione początku, środka i końca ładunku oraz owinięcie całości.

FUNKCJE DOTYKOWEGO PANELU STERUJĄCEGO W OWIJARKACH POZIOMYCH AUTOMATYCZNYCH I PÓŁAUTOMATYCZNYCH

– prędkość owijania
– prędkość podajnika wejścia
– pozycjonowania głowicy początek/koniec produktu/zakładka lub przesunięcie
– interwał czasowy pomiędzy owinięciami
– ilość owinięć początku, środka i końca ładunku.

FUNKCJE PANELU STERUJĄCEGO W OWIJARKACH POZIOMYCH MANUALNYCH

– regulowana prędkość obrotowa
– regulacja ilości owinięć
– pozycjonowanie głowicy
– chwytacz folii