Sylikon dociskowy listwy Hacona V/I-420

Sylikon dociskowy, bezpieczeństwa listwy zgrzewającej Hacona V-420 i Hacona I-420

HA 003-840 – sylikon dociskowy dolnej listwy zgrzewającej V/I-420
HA 003-845 – sylikon dociskowy górnej listwy zgrzewającej V/I-420