Sylikon dociskowy listwy Hacona V/I-1320

Sylikon dociskowy, bezpieczeństwa listwy zgrzewającej Hacona V-1320 i Hacona I-1320

HA 003-844 – sylikon dociskowy dolnej listwy zgrzewającej V/I-1320
HA 003-849 – sylikon dociskowy górnej listwy zgrzewającej V/I-1320