Sylikon dociskowy listwy Hacona V/I-1020

Sylikon dociskowy, bezpieczeństwa listwy zgrzewającej Hacona V-1020 i Hacona I-1020

HA 003-843 – sylikon dociskowy dolnej listwy zgrzewającej
HA 003-848 – sylikon dociskowy górnej listwy zgrzewającej